Để tăng độ tin cậy cho website, thứ hạng SEO hoặc website của bạn có chứa những thông tin nhạy cảm như thông tin đăng nhập và thẻ tín dụng bạn cần chuyển từ HTTP sang HTTPS cho website WordPress của bạn.

Trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn chuyển chuyển trang website WordPress từ HTTP sang HTTPS.

1. Đầu tiên bạn cần cài đặt chứng chỉ SSL nếu bạn chưa cài đặt chứng chỉ SSL thì bạn nên cài đặt SSL miễn phí theo hướng dẫn này.

Đối với SSL trả phí bạn có thể tham khảo các gói SSL tại DNCLOUD:

2. Chuyển hướng HTTP sang HTTPS bằng Plugins

Đầu tiền bạn cần đăng nhập vào website WordPress của bạn chọn Plugins -> Add new để cài Plugins  Really Simple SSL để chuyển hướng từ http sang https.

Tiếp theo bạn tìm kiếm Plugins  Really Simple SSL và cài đặt

Sau đó kích hoạt Plugins

Và chọn vào nút Go Ahead, Activate SSL

Vậy là bạn đã kích hoạt SSL thành công cho website WordPress của bạn bằng Plugins Really Simple SSL rồi đó.

Chúc bạn thành công.