Cài đặt SSL miễn phí cho trang web của bạn, bạn cần đăng nhập vào hosting của mình và nhấp vào “Certificates SSL”

Chọn tên miền bạn cần cài SSL và nhấn vào Save

Sau khi cài đặt thành công sẽ hiện ra thông báo này

Chúc bạn thành công.