Bạn đang sử dụng hosting tại DNCLOUD và sử dụng dịch vụ email theo tên miền bạn cần xác thực DKIMSPF để tăng tính tin cậy cho email tên miền đồng thời việc này tránh gửi email của bạn vào spam.

DKIM là gì?

DomainKeys Identified Mail  là một phương pháp xác thực email được thiết kế để phát hiện địa chỉ người gửi giả mạo trong email, một kỹ thuật thường được sử dụng trong lừa đảo và spam email.

SPF là gì?

Sender Policy Framework là một loại bản ghi DNS nhằm chỉ định các máy chủ gửi mail cho phép gửi với tên miền này. Nhằm giúp các dịch vụ email hiểu rằng tên miền của bạn có xác thực SPF và sẽ tránh được các việc gửi mail spam, mail giả mạo.

Để lấy các Record DKIM và SPF bạn cần đăng nhập vào cPanel và thao tác như sau.

Tìm đến mục Email chọn Email Deliverability

Chọn tên miền bạn cần lấy DKIM và SPF chọn nút Manage

Thông tin DKIM như ảnh bên dưới vào gồm Name và Value bạn cần copy chúng lại và tạo record TXT nhập các giá trị tương ứng trên

Thông tin SPF như ảnh bên dưới vào gồm Name và Value bạn cần copy chúng lại và tạo record TXT nhập các giá trị tương ứng trên

Chúc bạn thành công.

Tagged: