Nếu bạn muốn ngăn ai đó truy cập trang web của mình, bạn có thể sử dụng IP Blocker trong cPanel cho phép bạn chặn quyền truy cập vào trang web của mình đối với một hoặc nhiều địa chỉ IP.

Để chặn một địa chỉ IP bạn cần đăng nhập vào cPanel cuộn xuống và chọn IP Blocker

IP Blocker

Bạn có thể thêm một IP, một dải IP hoặc một tên miền vào danh sách, nhấp vào nút ADD để thêm vào danh sách Blocked IP

ADD IP

Nếu bạn muốn xoá IP bạn cuộn xuống, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các IP bị chặn, từ đây bạn cũng có thể xóa một IP khỏi danh sách chặn

delete ip

Chúc bạn thành công.

Tagged: