DNCLOUD có hỗ trợ quý khách nạp tiền vào tài khoản để sử dụng thanh toán hóa đơn, gia hạn dịch vụ,… rất thuận tiện, để nạp tiền bạn cần đăng nhập vào tài khoản DNCLOUD tại my.dncloud.net

Thanh menu dịch vụ DNCLOUD quý khách chọn Thanh toán -> Nạp tiền

Ở phương thức thanh toán bạn chọn phương thức thanh toán phù hợp với bạn, s

Chúc bạn thành công.