Cron Jobs là gì?

Cron Jobs được giải thích đơn giản là thực hiện một lệnh hay một tác vụ nào đó trong một khoảng thời gian được xác định.

Hướng dẫn tạo Cron Jobs

Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào Hosting và tiếp đến phần Cron Jobs.

Tại đây là trang quản lý Cron Jobs.

Bạn có thể tùy chọn cấu hình cron jobs của mình:

  • Common Settings : Tại đây bạn có thể chọn một vài Option có sẳn
  • Minute: Phút
  • Hour: Giờ
  • Day: Ngày
  • Month: Tháng
  • Weekday: Tuần lễ
  • Command: Lệnh thực hiện

Bạn cũng thể dùng Crontab Guru để cấu hình ngày giờ.

Bạn điền đầy đủ các thông tin trên và nhấn Add New Cron Job là xong.

Chúc bạn thành công.

Tagged: