Email theo tên miền thường có dạng như [email protected] hay [email protected],… Để tạo email theo tên miền các bạn cần truy cập vào cPanel theo thông tin mà DNCLOUD cung cấp.

Đầu tiên bạn cần truy cập vào cPanel và chọn Email Accounts:

Tiếp theo chọn Create:

Bạn cần điền đầy đủ các thông tin như hình:

Vậy là đã tạo tài khoản email thành công, bạn có thể đăng nhập vào đường dẫn: https://tenmiencuaban.com:2096 tiến hành nhập tài khoản và mật khẩu bạn vừa tạo nhấn enter là xong.

Chúc bạn thành công.