Emaill theo tên miền là gì?

Email theo thường có dạng user@domain.com ví dụ như admin@dncloud.net, support@dncloud.net,… thì người dùng hay khách hàng của bạn sẽ đánh giá công ty, doanh nghiệp tổ chức của bạn có độ uy tín và tạo sự tin tưởng cao , chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn tạo email theo tên miền trên DirectAdmin.

Bước 1: Tạo email

Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào bảng điều khiển DirectAdmin, tìm mục E-mail Manager -> Email Account.

Bạn chọn Create Email để tạo email mới.

Bạn điền đầy đủ thông tin và nhấn nút CREATE ACCOUNT

Vậy là bạn đã tạo thành công rồi đó sau đó bạn lưu lại các thông tin để đăng nhập nhé.

Bước 2: Đăng nhập vào WebMail

Sau khi bạn tạo email thành công các bạn có thể sử dụng Roundcube để làm webmail gửi/nhận email, cách sử dụng như sau:
Bạn nhấn vào nút như ảnh để đăng nhập nhanh webmail Roundcube
Lưu ý: Để gửi và nhận email thành công, bạn cần đảm bảo rằng miền của bạn có các bản ghi MX được trỏ tới máy chủ thư vps / được lưu trữ. Bạn có thể tạo một bản ghi MX mẫu trỏ tới:
  • Record MX: domain => webmail.domain (độ ưu tiên 10).
  • Record A: webmail => IP hosting.

Vậy là bạn đã tạo thành công email gửi và nhận rồi. Chúc bạn thành công