Đôi lúc chúng ta lỡ quên mất khẩu quản lý Hosting cPanel hoặc Directadmin thì bạn cũng không cần phải quá lo lắng. Trong bài viết này DNCLOUD sẽ hướng dẫn bạn thay đổi mật khẩu Hosting của mình.

Thay đổi Password Hosting cPanel

Để thưc hiện cách này thì bạn phải đăng nhập vào trang quản lý DNCLOUD my.dncloud.net.

Tại trang quản lý bạn chọn Dịch vụ.

Bạn sẽ được di chuyển đến trang quản lý dịch vụ của mình và ở đây bạn chọn dịch vụ chúng ta cần thay đổi mật khẩu.

Bạn hãy để ý vào menu hành động bên trái và chọn Thay đổi mật khẩu.

Tại trang thay đổi mật khẩu bạn nhập mật mới và xác nhận mật khẩu mới sau đó bạn nhấn nút Lưu thay đổi.

Vậy là chúc mừng bạn, bạn đã thay đổi mật khẩu thành công.