Hướng dẫn thêm tên miền phụ trên cPanel

Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào cPanel tìm đến mục Domain->Subdomain

Bạn sẽ được chuyển đến giao diện để thêm Subdoamain

  • Subdomain: điền tên subdomain của bạn muốn tạo
  • Domain: Chọn tên miền mẹ

Sau khi điền các thông tin trên nhấp vào Create để tạo tên miền phụ. Xuất hiện thông báo dưới đây bạn đã thêm tên miền phụ thành công.

Chúc bạn thành công.

Tagged: