Hướng dẫn tạo Cron Jobs trên cPanel

Cron Jobs là gì? Cron Jobs được giải thích đơn giản là thực hiện một lệnh hay một tác vụ nào đó trong một khoảng thời gian được xác định. Hướng dẫn tạo Cron Jobs Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào Hosting và tiếp đến phần Cron Jobs. Tại đây là trang quản lý […]

Read More