Hướng dẫn đổi Port SSH Linux

Đổi Port SSH là điều rất cần thiết như thường lệ chúng ta sẽ đăng nhập vào máy chủ Linux bằng port 22 rất dễ bị tấn công và khai thác như thực thiện tấn công dò tìm mật khẩu (brute-force) tài khoản root. Vậy nên chúng ta cần phải đổi port mặc định 22 […]

Read More

Hướng dẫn đăng nhập vào VPS Linux

Để kết nối tới một máy chủ hoặc một VPS hệ điều hành Linux chúng ta phải kết nối theo giao thức SSH. Vậy giao thức SSH là gì? SSH tên đầy đủ là Secure Socket Shell là một giao thức mạng dùng để thiết lập kết nối mạng một cách bảo mật sử dụng […]

Read More