Hướng dẫn thêm tên miền phụ

Hướng dẫn thêm tên miền phụ trên cPanel Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào cPanel tìm đến mục Domain->Subdomain Bạn sẽ được chuyển đến giao diện để thêm Subdoamain Subdomain: điền tên subdomain của bạn muốn tạo Domain: Chọn tên miền mẹ Document Root: đường dẫn của tên miền phụ bạn có thể thay […]

Read More