Hướng dẫn thêm website vào aaPanel

Sau khi bạn đã cài đặt aaPanel bạn có thể thêm website vào để sử dụng. Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào aaPanel chọn website ở menu bên trái. Nhấn nút Add site để thêm website của bạn Sẽ hiện lên 1 bảng bao gồm các thông tin sau: Domain: Tên miền website bạn […]

Read More